WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIEDR Leon Rak
Początki Muzeum Pierwszej Narty w Cieklinie

 Utworzenie izby muzealnej w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie nazywanej później „Muzeum Narciarstwa w Cieklinie” lub „Muzeum Pierwszej Narty” było wynikiem celowego działania wielu ludzi. Podstawowym motywem tych działań było utrwalenie w świadomości Polaków opisanych przez Stanisława Barabasza jego doświadczeń w konstrukcji nart i pierwszych prób jazdy na nartach, które miały miejsce w Cieklinie w grudniu 1888 r. Podane przez Stanisława Barabasza miejsce i data oraz późniejsza jego działalność w propagowaniu narciarstwa wydają się być wystarczającą podstawą do uznania tamtych wydarzeń za symboliczny początek rozwoju nowoczesnego narciarstwa w Polsce. Utworzenie narciarskiej izby muzealnej w Cieklinie było odzwierciedleniem potrzeby dokumentacji polskiej kultury fizycznej.

 Inicjatywa powstania „muzeum” należała do miejscowej społeczności zainteresowanej historią swojego regionu. Spośród mieszkańców Cieklina warto podkreślić działania Ryszarda Cygana, księdza Franciszka Motyki, Wiesława Czechowicza oraz wójta gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego. Weryfikację wiedzy o wydarzeniach z grudnia 1888 r. zawdzięczamy Ryszardowi Cyganowi i księdzu Franciszkowi Motyce, którzy zbadali archiwum parafialne i zdołali dotrzeć do ważnych informacji potwierdzających doniesienia Stanisława Barabasza oraz rozszerzających tę wiedzę o istotne fakty. Wiesław Czechowicz rozpropagował te informacje na utworzonej przez siebie stronie internetowej poświęconej początkom narciarstwa w Polsce. Możliwość utworzenia izby muzealnej stała się jednak realna dopiero wówczas gdy rozpoczęto budowę Wiejskiego Domu Kultury w Cieklinie , w którym staraniem Zbigniewa Staniszewskiego zaplanowano pomieszczenia na potrzeby „muzeum narciarstwa”. Jednakże pomieszczenia należało wypełnić właściwymi eksponatami, które mogłyby przybliżyć zwiedzającym historię światowego i polskiego narciarstwa. Zgromadzenie właściwej kolekcji byłoby trudne i wymagało czasu, pieniędzy oraz ludzi posiadających wiedzę na temat ewolucji sprzętu narciarskiego oraz historii narciarstwa. Przypadek sprawił, że ksiądz Motyka spotkał Mariana Rygla, znanego działacza narciarskiego z Krosna, który dowidziawszy się o staraniach mieszkańców Cieklina utworzenia izby muzealnej poświęconej historii narciarstwa, doprowadził do spotkania księdza Franciszka Motyki oraz wójta Zbigniewa Staniszewskiego z Barbarą Kusiba-Prinke, posiadającą kolekcję nart i pamiątek narciarskich gromadzonych przez wiele lat przez zmarłego w roku 2004 męża - wieloletniego działacza narciarskiego PZN Józefa Kusibę. Kolejny przypadek sprawił, że do ww. spotkania doszło w obecności dr Leon Raka (pracownika Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, pochodzącego z Jasła), który dzięki uprzejmości Pani Barbary, dokumentował kolekcję sprzętu narciarskiego i badał materiały archiwalne zgromadzone przez Józefa Kusibę. Wcześniej, uwzględniając sugestie Leona Raka na temat wartości kolekcji zgromadzonej przez męża, pani Barbara Kusiba-Prinke i jej córka Maria rozważały zachowanie kolekcji w całości i udostępnienia jej. Brano wówczas po uwagę kilka możliwości. Jedną z nich była możliwość umieszczenia kolekcji w Cieklinie, o której dowiedziano się od Tadeusza Wójcika, znanego działacza narciarskiego z Jasła. Do spotkania zainteresowanych stron doszło w chwili gdy Pani Barbara Kusiba-Prinke i Leon Rak postanowili rozpocząć poszukiwania właściwego miejsca dla kolekcji narciarskiej Józefa Kusiby. Rozmowy okazały się owocne i w sierpniu 2007 r. dzięki bezinteresownej pomocy Kancelarii Prawnej Andrzeja Gotfryda w Jaśle, doszło do formalnego przekazania kolekcji narciarskiej Józefa Kusiby do izby muzealnej w Cieklinie. Prace adaptacyjne w Domu Kultury trwały do wiosny 2008 r. Wówczas Leon Rak przygotował stałą wystawę sprzętu narciarskiego opartą w ogromnej większości na kolekcji Józefa Kusiby. Uroczyste otwarcie izby muzealnej o nazwie: „Muzeum Pierwszej Narty im. Stanisława Barabasza” w Cieklinie, nastąpiło 10 kwietnia 2008 r. Na uroczystość otwarcia przybyło ponad 120 osób. Warto również zaznaczyć, że osobą która w kontekście „muzeum w Cieklinie” pierwsza użyła nazwy „Muzeum Pierwszej Narty” była dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem Pani Teresa Jabłońska.

Data: 2012-09-10 14:11:54

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Muzeum Narciarstwa w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl