WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIESTRONA GŁÓWNA

⇒ MATERIAŁY NAUKOWE ::

Wies?aw Czechowicz
III Sympozjum Naukowe w Muzeum Narciarstwa im. Stanis?awa Barabasza w Cieklinie

Po uroczystym otwarciu wystawy pt. Ze Lwowa do Chamonix
6 listopada 2012 r. w naszym Muzeum Narciarstwa odby?o si? III Sympozjum Naukowe pt. Turystyka i sporty zimowe w polskiej tradycji.

Data: 2012-11-14 11:34:09

PL     czytaj więcej ⇒

Ma?gorzata Woltmann-?ebrowska
NARCIARSTWO NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH POLONIJNYCH 1986 2008

Pierwsze Igrzyska Polonijne rozgrywane przez polskich emigrantw na terenie Polski zorganizowano w 1934 r. Jednak?e kolejne igrzyska (letnie) zorganizowano dopiero w po?owie lat 80. XX wieku. W 1986 r. rozpocz?to organizowanie Zimowych Igrzysk Polonijnych (w Zakopanem), a nast?pnie rozgrywano regularnie, co dwa lata, w Beskidzie ?l?skim.

Data: 2012-09-13 01:15:48

PL EN     czytaj więcej ⇒

Dariusz Grzyb
NARCIARSTWO BIEGOWE NA LIMANOWSZCZY?NIE W LATACH 1974-2008

Eksperyment limanowski, zwany tak?e prb? limanowsk? zosta? przeprowadzony w latach 1974-1978 w?rd uczniw i uczennic klas od drugiej do smej szk? podstawowych z regionu limanowskiego. Patronat naukowy nad przedsi?wzi?ciem obj??a Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis?awa Czecha w Krakowie. Prba limanowska pozwoli?a rwnie? na znalezienie talentw.

Data: 2012-09-13 01:00:01

PL EN     czytaj więcej ⇒

Cezary Michalski, Leon Rak
TEORIA I PRAKTYKA TRENINGU NARCIARSKIEGO W LATACH 1919-1939

W latach dwudziestych XX w. polskich narciarzy zainteresowa?y teoretyczne aspekty treningu narciarskiego. W tych latach kszta?towa?a si? podstawowa wiedza na temat nauczania narciarstwa i treningu narciarskiego. Narciarze byli badani przez lekarzy i fizjologw, aby trening narciarski by? bardziej efektywny.

Data: 2012-09-13 00:54:56

PL EN     czytaj więcej ⇒

Aleksander Wieche?
NARCIARSTWO W TOWARZYSTWIE GIMNASTYCZNYM SOK? W JA?LE DO 1939 R. (SZKIC DZIEJW)

Towarzystwo Gimnastyczne Sok? w Ja?le powsta?o w 1887 roku i by?o pierwsz? organizacj? kultury fizycznej w tym mie?cie. Narciarstwo by?o uprawiane w towarzystwie gimnastycznym jako forma terenowych zaj?? rekreacyjnych, ale p?niej sta?o si? wiod?c? dyscyplin?. Nauczyciele lokalnego gimnazjum byli g?wnymi organizatorami sportu narciarskiego w Sokole.

Data: 2012-09-13 00:48:05

PL EN     czytaj więcej ⇒

Jerzy Kap?on
KARPACKIE TOWARZYSTWO NARCIARZY WE LWOWIE ZARYS DZIEJW

W drugiej po?owie XIX wieku zaznaczy? si? szybki rozwj narciarstwa w krajach alpejskich i skandynawskich. Gry Karpat Wschodnich, ktre by?y wtedy eksplorowane przez polskich turystw, by?y cz??ci? Galicji, cz??ci? polskich terenw, wwczas pod zaborami Austro-W?gier.

Data: 2012-09-13 00:26:21

PL EN     czytaj więcej ⇒


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl