WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIESTRONA GŁÓWNA

⇒ O MUZEUM ::


HISTORIA

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie utworzone zosta?o w 2008 roku, dzi?ki staraniom samorz?du Gminy D?bowiec, kolekcjonerw oraz mieszka?cw Cieklina.
Osoby, ktre mia?y decyduj?cy wp?yw na powstanie muzeum to Barbara Prinke-Kusiba, by?a wsp?w?a?cicielka kolekcji Jzefa Kusiby, Zbigniew Staniszewski, wjt gminy D?bowiec oraz dr Leon Rak.

Data: 2008-11-11 12:20:00

PL     czytaj więcej ⇒


ZBIORY JEDNE Z NAJWI?KSZYCH W POLSCE

Muzeum posiada jedn? z najwi?kszych w kraju kolekcji sprz?tu narciarskiego. W naszych zbiorach posiadamy narty, kijki, buty, wi?zania, medale, odznaki, ksi??ki oraz inne materia?y o tematyce narciarskiej. Eksponaty u?o?one chronologicznie pozwalaj? zobaczy? jak przez 120 lat zmienia?o si? narciarstwo w Polsce.

Na szczegln? uwag? zas?uguj? najstarsze narty...

Data: 2008-11-11 12:00:00

PL     czytaj więcej ⇒


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl